SUSTINEREA/PRESUSȚINEREA TEZELOR DE DOCTORAT

ȘEDINȚELE SUNT PUBLICE


 

 

PRESUSȚINERI  TEZE DE DOCTORAT

- 03.10. 2017, ora 10 - Sala PC: doctorand: BALMUȘ Nicoleta (ANIȚĂI) ; coordonator prof.dr. Ovidiu Dragastan 
Titlul tezei:  Valori ale patrimoniului științific național ale unor  rezervații geologice și paleontologice din Dobrogea Centrală și de Sud

 

 - 22 sept. 2017, ora 09 - Sala II 4: doctorand: CHIRA Natalia Silvia (ASIMOPOLOS) ; coordonator prof.dr. ing.Cornel PĂUNESCU
Titlul tezei:  Contribuții la descifrarea structurii profunde din zona seismogenă Vrancea și regiunile adiacente utilizând date gravimetrice și geodezice

 

- 21 sept. 2017, ora 12 - Sala II 4: doctorand: DRĂGUȚ Alina Dorina ; coordonator prof.dr. ing.Victor MOCANU

Titlul tezei: Linia seismică de mare adâncime Transcarpatică. Contribuții la studiul structurii adânci a teritoriului României

 

- 28 iulie 2017, ora 10 - Laborator Geologie Structurală: doctorand: ANTOHE Alexandra Constanța ; coordonator prof.dr. ing.Corneliu DINU

Titlul tezei: Evaluarea posibilităților de stocare a dioxidului de carbon emis de centralele Turceni și Ișalnița


- 7 iulie 2017: doctorand: DIACONESCU Mihail ; coordonator prof.dr. ing.Victor MOCANU

Titlul tezei: Sisteme de fracturi active crustale pe teritoriul României

 

- 8 februarie 2017: doctorand:  NEAGU Dumitru; coordonator prof.dr. ing.Daniel SCRADEANU

Titlul tezei: Managementul sistemului acvifer de mică și medie adâncime din zona Municipiului București . Locul presustinerii: Sala SDG, Traian Vuia, 6, etaj I (ora 11:00)


- 30 august 2016: Colectivul Comisiei de îndrumare este invitat în sala Scolii Doctorale de Geologie (ora 10) pentru avizarea tezei de doctorat cu titlul: Sistem integrat de modelare a fenomenelor generatoare de risc pentru iazurile de decantare din industria minieră întocmită de d-na POP Diana Maria (căs.BANU), sub îndrumarea conducătorului de doctorat prof.dr.ing.Cristian MĂRUNȚEANU.

- 30 iulie 2016: doctorand: ILIE Radu Mihai;coordonator prof.dr. Dan Grigorescu, Sala 2 C,ora 11,00

Tema: Studiul paleontologic al proboscidienilor din zona  centrală a Bazinului Dacic


 

 

PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE PENTRU SUSȚINEREA/PRESUSȚINEREA TEZELOR DE DOCTORAT

Doctoranzii cărora le expiră termenul de susținere a tezei de doctorat la 30.09.2016 vor fi obligați să înceapă pregătirea actelor în lunile iunie-iulie 2016 în vederea depunerii și susținerii tezei.

Etapele și formularele de depunere și susținerea tezei 

Fisier de tip .doc ! Etape depunere teza 2016-04-25-ultima varianta (în conformitate cu noile reglementări)

                  Formulare depunere teză și acte în vederea susținerii publice:

Fisier de tip .doc ! 1 formular predare teza secretariat 2016

Fisier de tip .doc ! 3 cerere presustinere com indrumare 2016

Fisier de tip .doc ! 4 Aviz Presustinere comisie indrum conducator 2016-12

Fisier de tip .doc ! 5 cerere depunere teza 2016

Fisier de tip .doc ! 6 Acord Conducator 2016

Fisier de tip .doc ! 7 Rezolutie raport conducator 2016

Fisier de tip .doc ! 8 lista documente depunere oficiala scoala doct 2016

Fisier de tip .doc ! 10 cerere fixare sustinere publica 2016

Fisier de tip .doc ! 12 PV model vot referent 2016

Fisier de tip .doc ! 13 declaratie publicare teza 2016

Fisier de tip .doc ! 14 opis SD Versiunea 2016-12

Fisier de tip .doc ! anexa 1 scoala doct2016

Fisier de tip .doc ! Declaratie nonplagiat teza 2016 


 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Decembrie 2017.