Fiecare comunicare sustinuta in cadrul  simpozionului GEODOCT  va fi prezenta pe site-ul Scolii Doctorale de Geologie printr-un rezumat redactat in limba engleza, conform formatului atasat aici:

Fisier de tip .doc ! template-GEODOCT2014

Rezumatele comunicarilor vor fi trimise comitetului de organizare pana la data inceperii simpozionului!


 

GEODOCT

SIMPOZIONUL SCOLII DOCTORALE DE GEOLOGIE

sdg


GEODOCT-2017, VINERI 26 MAI 2017


GEODOCT este “spatiul ştiinţific“ oferit de Scoala Doctorală de Geologie (S.D.G.) din Facultatea de Geologie şi Geofizică studenţilor doctoranzi pentru validarea rezultatelor cercetărilor proprii.

GEODOCT va fi organizat în fiecare an, în ultima săptămână a anului universitar. Studenţii doctoranzi sunt obligaţi, conform regulamentului propriu al SDG, să susţină în cadrul sesiunii de comunicări a simpozionului GEODOCT cel puţin o comunicare cu rezultatele programului de cercetare inclus în Planul de Pregătire Individuală (P.P.I.).

GEODOCT este deschis şi participării studenţilor programelor de master ale Facultăţii de Geologie şi Geofizică (viitori doctoranzi) şi tinerilor doctori, absolvenţi ai SDG.

GEODOCT invită la manifestările ştiinţifice organizate: doctoranzi, masteranzi şi conducători de doctorat din domeniile Ştiintele Pământului, Ingineria geologică, Mine, Petrol şi Gaze, Ingineria mediului şi alte domenii conexe, în beneficiul colaborării interdisciplinare şi ridicării standardelor pregătirii doctorale.

Comunicările susţinute în cadrul GEODOCT vor fi publicate pe site-ul SDG, urmând ca, din anul al doilea de funcţionare a simpozionului, SDG să scoată o revista  GEODOCT ce va fi publicata la Editura Universitatii din Bucuresti.

Prof.dr.ing. Daniel SCRADEANU


REVISTA GEODOCT


  1. Textul integral al lucrarilor care vor fi publicate in revista  "GEODOCT" se redacteaza in limba engleza, conform instructiunilor  Fisier de tip .doc ! template-GEODOCT
  2. Numarul maxim de pagini pentru textul integral al lucrarii (inclusiv rezumatul si figurile) este de 10 pagini A4.
  3. Adresa pentru trimiterea textului si pentru corespondenta este : daniel.scradeanu@gg.unibuc.ro

Daniel Scradeanu 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Mai 2017.