ADMITERE SDG 2016

REZULTATE ADMITERE

Fisier de tip .pdf ! ADMISI doctorat BUGET CU BURSA

Fisier de tip .pdf ! ADMISI doctorat BUGET

Fisier de tip .pdf ! Doctorat IN ASTEPTARE BUGET

Fisier de tip .pdf ! ADMIS doctorat TAXA

Fisier de tip .pdf ! ADMIS doctorat bursier VIETNAM

ANUNT IMPORTANT PENTRU DOCTORANZII IN ASTEPTARE BUGET!

SDG a primit suplimentarea granturilor de studii finatate de la buget  cu 4 locuri cu frecventa fara bursa.

(Adresa 22291/22.09.2016).

  


 

 

ARII TEMATICE DE CERCETARE 

propuse de conducatorii SDG

pentru anul universitar 2016-2017

(conducatorii de doctorat care nu se regasesc in tabelul de mai jos

sunt asteptati sa trimita ariile tematice pentru care sunt abilitati sa conduca teze de doctorat)

Conducatorul de dctorat

Tema propusa

 

Prof.dr.Nicolae ANASTASIU

Mc al Academiei Romane

Litofaciesuri cu potenţial gazeifer în secvenţele clastice Oligocene de la curbura Carpaţilor Orientali – contribuţii la cunoaşterea resurselor neconvenţionale.

Organofaciesuri specifice formaţiunilor argiloase Cretacice şi Oligocene cu potenţial, olegen-gazogen din bazinul flişului Carpaţilor Orientali – analize de caz.

Studiul petrografic şi sedimentologic al Conglomeratelor de Bucegi – contribuţii la reconstituirea paleosurselor şi dinamica clastelor în bazinele de fliş.

 

Prof.dr.Ovidiu DRAGASTAN

Studiul lito-biostratigrafic si microfaciesal al depozitelor Jurasic superior-Cretacic inferior (facies Urgonian) din Grabenul Remeti, Platforma carbonatica de Bihor (Mtii Padurea Craiului)

Studiul microfaciesal si biostratigrafic al depozitelor carbonatice de varsta Jurasic si Cretacic din bazinul Somesului Cald, Platforma carbonatica de Bihor.

 

 

Prof.Eugen GRADINARU

Studiul taxonomic si biostratigrafic al asociatiilor de conodonte din Triasicul Dobrogei de Nord

Studiul taxonomic si biostratigrafic al faunelor de amoniti din Jurasicul inferior din Muntii Persani

Studiul  depozitelor cu claste de “Sisturi Verzi” din molasa Carpatilor Orientali, in vederea stabilirii ariei de sursa

Depozitele paleozoice din zona Bestepe-Mahmudia (Dobrogea de Nord): studiu litostratigrafic si sedimentologic

Sedimentologia turbiditelor siliciclastice din Triasicul superior din Unitatea Niculitel (Dobrogea de Nord)

Cretacicul superior din bazinul mijlociu al Nistrului (Republica Moldova): studiu lito- si biostratigrafic

 

Prof.Dan GRIGORESCU

 

Studiul  tafonomic si microstructural al oualelor de dinozaur  din depozitele maastrichtiene ale Bazinului  Hateg.

Corelarea stratigrafica a  depozitelor contnentale din  Cretacicul terminal din Bazinele Hateg si Rusca Montana.

 

Prof.dr.ing.Dumitru IOANE

Seismotectonics of the Carpatho-Balkan area based on regional geophysics, tectonics, neotectonics, geodynamics and seismicity

Electric and electromagnetic detection of active faults in urban areas

Deep geological structures revealed by 2D and 3D gravity and magnetic modelling in the Moesian Platform

 

Prof.dr.Lucian MATEI

Analize mineralogice, petrografice si geofizice aplicate in studiile arheologice. Studiu de caz.

Compozitia mineralogica a solurilor din zonele viticole in vederea obtinerii unor productii sporite.

Cauzele geologice si antropice ale alunecarilor de teren din zona Telega.

Evolutia alunecarilor de teren din zona exploatarilor miniere de la Motru.

 

Prof.dr.ing. Cristian MARUNTEANU

Elaborarea unei metodologii integrate, multidisciplinare, de caracterizare a hazardului la alunecari de teren, cu exemplificari din studii de caz

Criterii de corelare a datelor geotehnice cu date obtinute prin alte metode, in vederea caracterizarii complexe a proprietatilor geomecanice ale rocilor

Criterii de selectie a rocii gazda pentru depozitul geologic de deseuri radioactive din Romania

Prof.dr.ing. Victor MOCANU

Interferometria de refractie. Aplicatii in explorarea pentru hidrocarburi

 

Prof.dr.ing. Cornel PAUNESCU

Posibilități de utilizare a UAV-urilor (dronelor) în geodezie si geofizică

Studiu privind determinarea unui (cvasi)geoid prin metode combinate

Fotogrametria între traditie si modernitate

Studiu comparativ privind realizarea modelului 3D pentru o clădire, utilizând stația totală și tehnologia laser scan

Conf.dr.ing. Mihai POPA

Flora oligocena a Bazinului Petrosani

Flora cretacica a Bazinului Dambovicioara.

 

Prof.dr.ing.Daniel SCRADEANU

Evaluarea, protectia si conservarea  resurselor de ape subterane (potabile/minerale/geotermale)  al hidrostructurilor locale si regionale  (Studii de caz din Romania si …).

Modelarea impactului lucrarilor civile si industriale din zonele urbane asupra regimului dinamic, chimic si termic al hidrostructurilor locale si regionale (Studii de caz din Romania şi…).

Identificare si modelarea conexiunilor dintre corpurile de apa subterana si ecosistemele terestre si acvatice (Studii de caz din Romania).

Pentru particularizarea temelor, pentru detalii si informatii bibliografice, candidatii vor contacta conducatorii de doctorat care trebuie sa-si exprime acordul de colaborare cu fiecare candidat si cu tema de cercetare aleasa!


 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Iulie 2017.