GRADATII DE MERIT

 


14.02.2017

Metodologia Facultății de Geologie și Geofizică pentru acordarea gradației de merit (personal didactic) a fost adoptată în ședinta Consiliului facultății din data de 3 februarie 2016. Fisier de tip .pdf !

Metodologia Universității din București privind criteriile pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar a fost adoptată în ședinta Senatului Universității din București din data de 20 februarie 2013. Fisier de tip .pdf !

GRADAȚII DE MERIT 2017

În conformitate cu adresa nr. 2299/31.01.2017 a Universităţii din Bucureşti, Facultăţii de Geologie şi Geofizică îi revin, pentru anul 2017, 11 gradaţii de merit pentru personal didactic (din care cinci sunt în derulare) şi respectiv patru gradaţii de merit pentru personal nedidactic  şi didactic auxiliar (din care două sunt în derulare). Situaţia centralizată a acordării gradaţiilor de merit pe facultate este:

A. PERSONAL DIDACTIC

Departamentul de Geologie

a) Gradaţii aflate în derulare în perioada 01.01.2016-31.12.2020: Prof. Dr. Ing. Iuliana Lazăr, Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu, Lect. Dr. Ing. Alexandru Andrăşanu

b) Gradaţii ce au expirat la data de 31.12.2016: -

c) Gradaţii acordate pentru perioada 01.01.2017-31.12.2021: Prof. Dr. Ing. Marius Stoica

Departamentul de Mineralogie

a) Gradaţii aflate în derulare în perioada 01.01.2016-31.12.2020: Conf. Dr. Ing. Sorin Udubaşa

b) Gradaţii ce au expirat la data de 31.12.2016: Conf. Dr. Ing. Gheorghe Ilinca, Prof. Dr. Ing. Lucian Petrescu

c) Gradaţii acordate pentru perioada 01.01.2017-31.12.2021: Conf. Dr. Ing. Gheorghe Ilinca, Conf. Dr. Ing. Antonela Neacşu

Departamentul de Inginerie Geologică

a) Gradaţii aflate în derulare în perioada 01.01.2016-31.12.2020: Şef de lucrări. Dr. Ing. Iulian Popa

b) Gradaţii ce au expirat la data de 31.12.2016: Conf. Dr. Ing. Mihaela Stănciucu

c) Gradaţii acordate pentru perioada 01.01.2017-31.12.2021: Şef de lucrări. Dr. Ing. Marius Mocuţa

Departamentul de Geofizică

a) Gradaţii aflate în derulare în perioada 01.01.2016-31.12.2020: -

b) Gradaţii ce au expirat la data de 31.12.2016: Prof. Dr. Ing. Dumitru Ioane, Conf. Dr. Ing. Ionelia Panea, Conf. Dr. Ing. Bogdan Niculescu

c) Gradaţii acordate pentru perioada 01.01.2017-31.12.2021: Prof. Dr. Ing. Marian Ivan, Conf. Dr. Ing. Ionelia Panea

B. PERSONAL NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR

a) Gradaţii aflate în derulare în perioada 01.01.2015-31.12.2019: Loreta Munteanu (Departamentul de Mineralogie), Cornelia Hanganu (Administrator şef facultate)

b) Gradaţii ce au expirat la data de 31.12.2016: Vasilica Parotă (Secretar şef facultate)

c) Gradaţii acordate pentru perioada 01.01.2017-31.12.2021: Vasilica Parotă (Secretar şef facultate), Adriana Urecheatu (secretar facultate)

În data de 13.02.2017, Consiliul Facultăţii de Geologie şi Geofizică a avizat favorabil acordarea celor şase noi gradaţii de merit (personal didactic) şi respectiv două noi gradaţii de merit (personal nedidactic şi didactic auxiliar) pentru perioada 01.01.2017-31.12.2021, conform personalului menţionat la punctele c) din lista de mai sus. Dosarele de concurs ale câştigătorilor se transmit conducerii Universităţii din Bucureşti pentru aprobare.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 Februarie 2017.