LICENTA/DISERTATIE februarie 2018  Inscriere licență/disertație : 05-08 febr. 2018

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile iunie, septembrie 2017 și ianuarie-februarie 2018 constă doar  în susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă, conform aprobării Senatului Universității din București din data de 10.02.2017


SUSTINEREA LICENTEI/DISERTATIEI : 12-15 febr.2018 (vezi detalii in fisierele atașate)

Fisier de tip .docx ! Comisii licenta-disertatie febr.2018-date sustinere

 

Actele necesare la înscrierea susținerii Licenței/Disertației, febr.2018

-        2 poze ¾ pe hârtie fotografică (în ţinută obligatorie)

-        fişa de lichidare completată

-        declaraţie de autenticitate a lucrării avizată de profesorul coordonator

-          lucrarea de licență/disertaţie însoţită de referatul profesorului coordonator (se poate depune la înscriere sau la Secretarul comisiei cu o zi înainte de susținere)

            Pentru certificatul  naştere  în copie legalizată,  diplomele de bacalaureat + licenţă (pentru master)  - se vor face copiii de către Secretariat și se adaugă la dosarul de licență/disertație.

Fisier de tip .doc ! anexa_fisa_lichidare_2018

Fisier de tip .doc ! cerere_inscriere_disertatie

Fisier de tip .doc ! cerere_inscriere_licenta  

Fisier de tip .doc ! DECLARATIE autenticitate

Fisier de tip .doc ! Declaration of authenticity

Fisier de tip .doc ! Fisa_lichidare_2018

Fisier de tip .doc ! Formular_referat_disertatie 

Fisier de tip .doc ! Formular_referat_LICENTA 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Ianuarie 2018.