Facultatea de Geologie şi Geofizică

 

 


TRAIAN VUIA, 6-BUCUREȘTI

Facultatea de Geologie si Geofizica provine din  trei facultăţi cu profil geologic şi geofizic organizate după Reforma învăţământului din 1948, actuala organizare a facultăţii oferind studentilor:

Activitatea de cercetare se desfasoara in contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Banca Mondială şi unităţi specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamică al Academiei, şi multe altele, la care sunt angrenaţi şi numeroşi studenţi.

Corpul profesoral şi un numar mare de studenţi activează în programe de cercetare cu Universităţi şi Institute de cercetări din: Germania, Franţa, Olanda, Elveţia, Austria, Grecia, Anglia, SUA, Italia, Ucraina şi Ungaria.


 

TOATE ANUNTURILE PENTRU STUDENTI SE GASESC  AICI! 


Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an burse de studiu și cercetare pentru absolvenți, doctoranzi și cadre didactice, precum și cursuri de vară destinate îmbunătățirii nivelului de cunoștințe de limbă germană.

Sunt finanțate programe de studiu și cercetare desfășurate în limba germană cât și în limba engleză

Oferta de burse pentru anul universitar 2018/2019 poate fi consultată aici.

Totodată, pentru a veni în întâmpinarea viitorilor candidați la aceste programe de burse, Centrul de Informare DAAD are plăcerea să vă invite miercuri, 01 noiembrie 2017, începând cu ora 16:00 înamfiteatrul R2 Ilie Murgulescu din cadrul Facultății de Chimie a Universității la o prezentare detaliată referitoare la Studiul în Germania și la oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2018/2019.

Vă rugăm să diseminați informația referitoare la oferta de burse DAAD, precum și invitația la prezentarea de miercuri printre studenții, doctoranzii și colegii dumneavoastră.

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 10 Ianuarie 2018.