Facultatea de Geografie

Facultatea de Geografie

Facultatea de Geografie are o veche tradiţie, încă din 1900. Între 1909 şi 1910, prof. Simion Mehedinţi a înfiinţat Seminarul de Geografie. În 1927 apare Catedra de Geografie fizică generală, în 1948 Facultatea de Istorie-Geografie, 1949 –1950 Facultatea de Geologie-Geografie, 1986 Facultatea de Geologie-Geografie-Biologie, pregătirea studenţilor făcându-se în direcţia geografie- o limbă străină. Din 1990 instituţia poartă denumirea de Facultatea de Geografie.

Facultatea pregăteşte peste 2000 de studenţi, masteranzi, doctoranzi

Ciclul I Studiile universitare de licenta, cu o durata de trei ani, corespund unui numar de 180 credite transferabile, conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Facultatea de Geografie a Universitatii din Bucuresti organizeaza studii universitare de licenta pentru urmatoarele domenii, forme de învatamânt si specializari:

I. Domeniul de licenta  GEOGRAFIE 

  • Forma de învatamânt: ZI

Specializari:      

GEOGRAFIE - Bucuresti

GEOGRAFIA TURISMULUI – Bucuresti, Drobeta Turnu Severin, Calimanesti

CARTOGRAFIE - Bucuresti

METEOROLOGIE-HIDROLOGIE - Bucuresti

PLANIFICARE TERITORIALA – Bucuresti,Drobeta Turnu Severin, Macin

  • Forma de învatamânt: IFR (Învatamânt cu frecventa redusa)

Specializari:      

GEOGRAFIE - Bucuresti

GEOGRAFIA TURISMULUI – Bucuresti

  • Forma de învatamânt: IDD (Învatamânt Deschis la Distanta)

Specializari:

GEOGRAFIE – Bucuresti

GEOGRAFIA TURISMULUI – Bucuresti

II. Domeniul de licenta: STIINTA MEDIULUI

  • Forma de învatamânt: ZI si IFR

Specializari:      

GEOGRAFIA MEDIULUI - Bucuresti

 

Studiile universitare de licenta asigura un nivel de calificare adecvat exercitarii unei profesii în vederea insertiei pe piata fortei de munca, prin cunostinte generale si de specialitate corespunzatoare.

Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin sustinerea examenului de licenta, absolventii obtinând DIPLOMA DE LICENTA în domeniul ales si SUPLIMENT LA DIPLOMA care atesta specializarea în care s-au pregatit.

Absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta îsi pot exercita profesia, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.

Ciclul II – Studiile universitare de masterat, cu o durata de doi ani, corespund unui numar de 120 credite transferabile. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este conditionata de obtinerea diplomei acordate dupa finalizarea studiilor universitare de licenta.

Studiile universitare de masterat asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licenta sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica si constituie o baza pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Facultatea de Geografie a Universitatii din Bucuresti organizeaza studii masterale în urmatoarele directii de specializare:

1. Managementul resurselor si activitatiilor turistice

2. Climatologie si hidrologie

3. Planificare teritoriala si managementul localitatilor urbane si rurale

4. Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

5. Studii avansate in geografie

6. Gestiunea spatiului turistic

7. Stiinta mediului – Evaluarea integrata a starii mediului

8. Riscurile mediului aerian (Air – Environment risk and health response); master interdisciplinar in limba engleza

Studiile la ciclul II – Master – se vor finaliza cu obtinerea Diplomei de Master, ce confera absolventului o pregatire profesionala superioara recunoscuta de piata muncii românesti si europene, dar si dreptul de a continua cu studiile doctorale.

Ciclul III – Studiile universitare de doctorat, cu durata de trei ani, asigura nu numai aprofundarea unui domeniu de înalta specializare, ci si consacrarea pregatirii în domeniul de interes.

Facultatea de Geografie a Universitatii din Bucuresti organizeaza studii doctorale în domeniul Stiintele naturii, specialitatea Geografie; conducatorii de doctorat ai facultatii îndrumând lucrari de doctorat în variate alte directii de aprofundare.

 

 

Master

Studii aprofundate

Locatia Facultatii de Geografie 

Linii RATB disponibile Piaţa Universităţii - 61; 66; 69; 70; 85; 90; 91; 92; 336; 601; 781; 783; 784

Metrou M2: statia Universitate

 

 

 

 

Contact

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu 1 Sector 1, Bucureşti
Tel: 021-315 30 74; 021-314 35 08
Email: secretariat@geo.unibuc.ro
web: geo.unibuc.ro

Conducere

Decan:

Prof. Dr. Laura Comanescu

Prodecani:  

  • Prof. dr. Cristian TĂLÂNGĂ
  • Conf. dr. Georgeta BANDOC
  • Conf. dr. Ionuț SĂVULESCU
  • Lect. dr. Mioara CLIUS

Resp. Erasmus:

Prof. Dr. Ileana Patru-Stuparu
Pagină actualizată la 08 Aprilie 2016.