Facultatea de Fizică - intrarea principală

Facultatea de Fizică

Jubileul Facultății de Fizică

Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti a sărbătorit, în această toamnă, 50 de ani de existenţă ca entitate de sine stătoare în mediul universitar românesc. Cu această ocazie, luni, 5 noiembrie 2012, a avut loc Jubileul Facultății de Fizică.

Masteratul de Biofizică și Fizică Medicală a fost acreditat cu Nr. 7280/8.07.2010

Pentru detalii consultaţi pagina web dedicată.

Facultatea de Fizică prelungește perioada de înscriere pentru concursul de admitere la licenţă pană pe data de 23 Iulie.


Program:
 • Luni - Vineri 16 de la ora 9 până la ora 14
 • Sambată si Duminică de la ora 9 până la ora 12.
  Pentru detalii consultaţi pagina web dedicată.

Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti are un corp profesoral alcătuit din 89 de cadre didactice în activitate, 13 profesori consultanţi, 17 profesori onorifici. 82 dintre membrii corpului didactic sunt doctori în Fizică ai universităţilor din ţară sau ai unor universităţi străine de prestigiu, iar ceilalţi 7 sunt doctoranzi în diferite stagii de pregătire a tezei de doctorat. O mare parte dintre tinerii doctori şi-au perfecţionat pregătirea prin poziţii post-doctorale sau alte forme de colaborare ştiinţifică la universităţi din Europa, SUA, Japonia şi Canada.

Activitatea didactică şi ştiinţifică a facultăţii se desfăşoară în cadrul a 3 departamente, anume:

 • Electricitate, corp solid, biofizica (Catedra de Electricitate şi Biofizică + Catedra de Fizica Solidului),
 • Fizica teoretica, matematici, optica, plasma si laseri (Catedra de Fizică Teoretică şi Matematici + Catedra de Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri),
 • Structura materiei, fizica atmosferei si a pamantului, astrofizica (Catedra de Fizică Atomică şi Nucleară+ Catedra de Mecanică, Fizică Moleculară, Fizica Polimerilor şi Fizica Globului Terestru).

Începând cu anul universitar 2005-2006, în acord cu legislaţia de tip european, pregătirea universitară se face pe 3 cicluri de studii, anume: Licenţă (ciclul I), Masterat (ciclul al II-lea) şi Doctorat (ciclul al III-lea). Durata totală a celor 3 cicluri de studiu este de 8 ani.

Ciclul I

Ciclul I, de studii universitare de licenţă, are durata de 3 ani, pentru Domeniul de studii de licenţă Fizică şi include următoarele specializări:

 • Fizică,
 • Fizică medicală,
 • Biofizică,
 • Fizică informatică.
Pentru domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţe inginereşti aplicate specializarea Fizică tehnologică, acest ciclu are durata de 4 ani.

Ciclul II

Ciclul al II-lea, de studii universitare de masterat, domeniul Fizică se poate desfăşura pe 10 direcţii acreditate ARACIS, anume:
 1. Materiale avansate şi nanostructuri pentru Electronică şi Optoelectronică,
 2. Fizica polimerilor,
 3. Biofizică și Fizică Medicală
 4. Interacţii atomice, nucleare, particule elementare, Astrofizică şi aplicaţii,
 5. Fizica atmosferei şi a globului terestru,
 6. Fotonică, Spectroscopie, Plasmă şi Laseri,
 7. Fizică electronică şi Metrologie,
 8. Fizică informatică,
 9. Fizică teoretică.

În şedinţa din 18 februarie 2010 Consiliul ARACIS a acreditat în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate, direcţia de specialitate Fizică aplicată avansată. Având în vedere direcţiile de specializare şcolarizate până în prezent, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Fizică a decis ca direcţiile de specializare care să fie şcolarizate prin concursul din septembrie 2010, în regim cu finanţare de la buget, majoritar, să fie următoarele:
 (i) Fizica atmosferei şi a Pământului,
 (ii) Fizică electronică şi Metrologie,
 (iii) Fizica polimerilor,
 (iv) Interacţii atomice, nucleare, particule elementare, Astrofizică şi aplicaţii, respectiv,
 (v) Fizică aplicată avansată.

De asemenea, se vor şcolariza, în regim cu taxă, următoarele: (a) Surse de energie regenerabile şi alternative, (b) Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate, (c) Materiale avansate cu aplicaţii în Medicina dentară (adresa ARACIS nr.426/494/14.X.2009)

Există direcţia de specializare interdisciplinară Nanoştiinţe pentru care cursurile sunt organizate împreună cu Facultatea de Biologie şi Facultatea de Chimie. Este în curs de reorganizare direcţia de specializare comună Biofizică şi Fizică medicală.

Ciclul III

Absolvenţii cu diplomă de master pot continua pregătirea universitară avansată în cadrul Ciclului al III-lea de studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Fizică în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), Universitatea din Bucureşti.

Facultatea de Fizică are un număr remarcabil de profesori (35) care au obţinut din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării dreptul de a conduce programe de doctorat în diferite domenii ale Fizicii, cum ar fi:
- Biofizică şi Fizică Medicală;
- Fizica stării condensate;
- Fizică atomică;
- Fizică nucleară şi particule elementare;
- Fizică teoretică;
- Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri, Meteorologie;
- Fizica mediului şi a globului terestru;
- Fizică educaţională.

Anual, un număr mediu de 50 de tineri fizicieni primesc titlul de Doctor în Fizică, recunoscut şi apreciat de comunitatea ştiinţifică internaţională. În prezent, peste 20 de doctori ai comunităţii academice din facultatea noastră lucrează în universităţi sau laboratoare de cercetare de prestigiu din întreaga lume.

Sediul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti este pe Platforma Măgurele, alături de cele mai importante institute de Fizică din ţară, ceea ce măreşte semnificativ posibilităţile de pregătire a studenţilor, prin implicări directe în programe de cercetare şi prin posibilităţile de documentare oferite de cele mai mari două biblioteci de Fizică din ţară, cea a Institutului de Fizică atomică şi cea a Facultăţii de Fizică.

Unităţile de cercetare din cadrul facultăţii

În cadrul Facultăţii de Fizică din Bucureşti funcţionează 10 centre de cercetare, unele recunoscute de către CNCSIS, precum şi numeroase grupuri de cercetare mixte (cadre didactice, cercetători, studenţi) cu rezultate remarcabile care o situează pe primul loc ca număr de publicaţii ştiinţifice de prestigiu din Universitatea din Bucureşti şi din ţară.

Informaţii despre studiile postuniversitare din cadrul Facultăţii de Fizică

- cursul postuniversitar de Utilizarea izotopilor radioactivi (deschis fizicienilor, medicilor, biologilor, chimiştilor, inginerilor, geologilor, precum şi altor persoane care au studii universitare de lungă durată şi sunt interesate de folosirea radiaţiilor nucleare în diferite domenii de activitate)

 • Cursuri de pregătire a profesorilor de Fizică pentru definitivare în învăţământ, obţinerea gradului didactic II
 • Cursuri de perfecţionare pentru profesorii de gradul I
 • Programul de Învăţământ Rural

Localizarea Facultăţii de Fizică

Localizarea Facultăţii de Fizică

 Localizarea Facultăţii de Fizică - Detaliu

Detaliu

Linii RATB disponibile:

Piaţa Universităţii - 91 până la Drumul Sării
96 până la depoul Alexandria
455 până la Fac. de Fizică
Din Calea 13 Septembrie colţ cu Şoseaua Antiaeriană există Maxi Taxi
până la Facultăţii de Fizică
Localizare statie maxi-taxi

 

Contact

Adresa: Strada Atomiştilor Nr.405, CP MG - 11, RO – 077125, Platforma de Fizică Măgurele
Tel: Decanat: 021 4574418Secretariat: 021 4574419, 021 4574521
Email: secretariat@fizica.unibuc.ro (gabriela_nitulescu@yahoo.com)
web: www.fizica.unibuc.ro

Conducere

Decan: Prof. Dr. Stefan ANTOHE
Prodecan: Conf. Dr. Lucian ION
Prodecan: Lect. Dr. Vasile Bercu
Pagină actualizată la 09 Februarie 2013.