Facultatea de Drept

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale universităţii. Cadrele didactice lucreză în 3 catedre: catedra de drept public, catedra de drept privat şi catedra de drept penal. O atenţie deosebită este acordată seriei Drept a Analelor Universităţii din Bucureşti. Studiile şi articolele revistei se constituie ca cercetare ştiinţifică fundamentală având ca obiect principalele instituţii juridice precum şi soluţii ale instanţelor judecătoreşti româneşti şi internaţionale.

Specializari

Linii RATB disponibile:

Piaţa Universităţii - 61, 66, 90, 91, 122, 137, 336, 601;

Gară - 35, 44, 85;

Piaţa Victoriei - 20, 42;

 

 

 

 
Pagină actualizată la 08 Aprilie 2016.