Departamentul de Educație Fizică și Sport

PROGRAMUL RECUPERARILOR IN SAPTAMANA 29.01-2.02 

Fisier de tip .docx ! Permanenta 29.01-2.02.2018

SESIUNE DEFS UB

Despre DEFS...     

Înfiinţată în 1864, Universitatea din Bucureşti va deveni cel mai mare lăcaş al culturii româneşti, în care generaţii de tineri îşi vor desăvârşi pregătirea intelectuală şi fizică.           

Între anii 1875 – 1905 semnalăm încercări modeste de organizare a unor manifestări sportive de către cadrele didactice şi studenţii entuziaşti.           

În 1934 Senatul Universităţii hotărăşte  introducerea educaţiei fizice şi sportului (săptămânal pentru studenţi) în scopul  creşterii unui tineret sănătos, bine dezvoltat fizic şi psihic.           

Tot de atunci Universitatea organizează an de an o întrecere sportivă de amploare denumită „Campionatul Universităţii”, la care participă toate facultăţile Universităţii precum şi invitaţi din celelalte institute de învăţământ superior din Bucureşti.Tot atunci, prin grija Rectorului se inaugurează primele baze sportive.           

În 1950, odată cu Hotărârea Consiliului de Miniştrii pentru stimularea şi dezvoltarea continuă a culturii fizice şi sportului, putem vorbi de organizarea catedrei de educaţie fizică.           

După 1951 asistăm la o creştere a numărului studenţilor care practică diferite discipline sportive, creşte numărul echipelor reprezentative pe ramuri de sport, în Universitate se înmulţesc competiţiile inter-facultăţi şi inter-ani. În fiecare facultate, începând cu 1951, se desfăşoară lecţii de baschet, handbal, fotbal, volei, scrimă, tir.           

Apariţia Clubului Universităţii, în anul 1966, a oferit cadrul optim de pregătire al studenţilor sportivi din Universitate, aceştia participând la întreceri pe discipline sportive şi pe diferite nivele de performanţă.           

Dezvoltarea activităţii de performanţă este reprezentată atât la nivelul Centrului Universitar cât şi la nivel republican (diviziile A şi B).           

Putem aprecia că sportul în Universitate a cunoscut o dezvoltare ascendentă în perioada care s-a scurs din 1950 până în prezent, cunoscând momente de vârf (1974-1978), apoi momente de căutări, pentru ca apoi să-şi găsească făgaşul.În anul 2000 Catedra de educaţie fizică şi sport a Universităţii, se transformă în Departament.           

Cadrele didactice ale DEFS se străduiesc să găsească permanent pentru studenţi forme noi, atractive, de exprimare motrică.           

Dacă în 1951 participau la activitatea competiţională 218 studenţi, în 1970 cifra este de 4065 participanţi, iar în anul universitar 2007/2008, au fost angrenaţi în cadrul cursului de educaţie fizică un număr de 5260 studenţi.

LIKE US ON FB!

REGULAMENT DEFS PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Fisier de tip .pdf ! Regulament DEFS

CONCURS OCUPARE DE POSTURI - DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

CONCURS IANUARIE 2018

Fisier de tip .docx ! Tematica si bibliografie concurs asist. poz.19

Fisier de tip .docx ! Date probe concurs asistent 19

Fisier de tip .pdf ! rezultat concurs asistent

 
Pagină actualizată la 26 Ianuarie 2018.