Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

Logo Departament

 

PREZENTARE

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, unul dintre cele mai vechi din Universitatea din Bucureşti, s-a bucurat totdeauna de prezenţa, în rândurile membrilor săi, a unor specialişti apreciaţi atât în calitate de cercetători, cât şi ca rafinaţi oameni de cultură. Mulţi dintre ei au fost creatori de şcoală, legându-şi numele atât de apariţia unor noi direcţii de studiu pe tărâmul lingvisticii sau al literaturii franceze, cât şi de publicarea unor lucrări de mare valoare ştiinţifică, instrumente cu rol esenţial în formarea promoţiilor succesive de profesori de limba şi literatura franceză.

Depunând eforturi pentru a asigura rezultate la acelaşi nivel la care au situat-o predecesorii lor, actualii componenţi ai colectivului departamentului se numără printre specialiştii cunoscuţi în literatura franceză, în literaturi francofone sau în lingvistica franceză de orientările cele mai diverse.

Printre actualele direcţii de cercetare ale colectivului - care sunt aprofundate în programe de masterat - pot fi menţionate următoarele:

 • Analiza şi istoria conceptelor literare şi a confluenţelor interculturale franco-române
 • Cercetări de antropologie culturală şi istoria mentalităţilor
 • Studii medievale
 • Terminologie şi traducere specializată
 • Analiza discursului
 • Analiza contrastivă
 • Lexicografie bilingvă

Departamentul mai cuprinde doi lectori străini prin acord cultural (Franţa, Belgia).


 Reviste care apar în cadrul Departamentului:

 • Revista Centrului de Studii medievale (MEDIAEVALIA
 • Revista Centrului Fundamentele Modernităţii Europene, Journal of Early Modern Studies (JEMS), indexată în ISI Thomson Emerging Sources Citation Index

 • Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF)

 

 

NOU!

Orar FRANCEZA semestrul II 2018-2019

 

Ultima actualizare: 15 februarie 2019

Fişe de disciplină

                                                                            Ultima actualizare: 2018

 

Grupe anul I 2018-2019

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2018

 

Precizări cu privire la statutul disciplinei Practica limbii

Fisier de tip .pdf ! Practica limbii_Regulament studenti 

 

Obţinerea unei note sub 5 (deci nepromovarea) uneia din disciplinele cursului de Practica limbii – acolo unde acesta este compus din două sau mai multe discipline – atrage după sine nepromovarea modulului de Practica limbii în sesiunea respectivă şi trecerea notei 4 în catalog, chiar dacă studentul a obţinut notă de trecere la cealaltă/celelalte discipline.


 

 

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

 • Regulament valabil din mai 2006 până la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulament activitate studenti FLLS 

 • Regulament valabil de la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul_studentului_2012 

 • Regulament UB valabil din februarie 2015 până la 1 octombrie 2016:
Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor_2015
 • Regulament UB valabil din octombrie 2016:
  Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor 2016 

 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză: concursuri didactice – standarde specifice

Standarde valabile pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019

Standarde valabile pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019

 

Calendar academic 2017-2018

Structura anului universitar


Calendar – susţinere examene de an şi restanţe/reexaminări

Fisier de tip .pdf ! Calendar examene de an_restante_reexaminari FLLS 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Edgar Quinet 5-7, et. 2, sect I, 010017, Bucuresti
Tel: Tel. Departament: +004.021.314.35.08. interior 101
Tel/Fax: +004.021.312.13.13
Email: catedrafranceza@g.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director: prof.dr.habil. Lidia COTEA

Secretar: Gabriela LUPU
Pagină actualizată la 04 Aprilie 2019.