sigla

DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE: prof.dr.ing.DANIEL SCRADEANU

detalii..click pe sigla

sd2

 


 

INFORMAȚII despre ACTIVITATEA DOCTORALĂ


Conducători de doctorat cu doctoranzi în stagiu

Prof.dr.Mc.Acad.Nicolae ANASTASIU- Sedimentology, Basin Analysis, Global Change

Prof.dr.Emil CONSTANTINESCU-Mineralogy  and Petrography

Prof.dr.ing.Alexandru DANCHIV- Hydrogeology

Prof.dr.ing.Corneliu DINU- Sedimentology, Basin Analysis, Global Change

Prof.dr.Ovidiu DRAGASTAN- Paleontology And Biostratigraphy

Prof.dr.ing.Paul GEORGESCU- Applied Geophysics

Prof.dr.Eugen GRADINARU- Biostratigraphy

Prof.dr.Dan GRIGORESCU- Biostratigraphy

Prof.dr.ing.Dumitru IOANE- Aplied Geophysics

Prof.dr.ing.Marian IVAN- Aplied Geophysics

Prof.dr.Lucian MATEI- Mineralogy  an Petrology

Prof.dr.ing.Cristian MĂRUNȚEANU- Enineering Geology, Natural Hazard, Geotechnics

Prof.dr.ing.Victor MOCANU- Aplied Geophysics

Prof.dr.ing.Aurelian NEGUT- Aplied Geophysics

CSI.dr.Nicolae PANIN- Sedimentology, Basin Analysis, Global Change

Prof.dr.ing.Cornel PĂUNESCU- Geodesy

Conf.dr.habil.ing.Mihai Emilian POPA-Biostratigraphy, Global Change

Prof.dr.ing.Gheorghe POPESCU- Mineralogy  an Petrology

Prof.dr.ing.Daniel SCRĂDEANU- Hydrogeology

CSI.Mc.Acad.Gheorghe UDUBASA- Mineralogy  an Petrology


 

 

 

 

 

 

 

 

Conducere

Director:

prof.dr.ing.Daniel SCRĂDEANU

Consiliul Scolii doctorale:

prof.dr.ing.Daniel SCRĂDEANU

csI. Gheorghe OAIE

drd.Alina ȘORNEA

Membrii

 
Pagină actualizată la 20 Februarie 2017.