Programe didactice coordonate:

# Ştiinta mediului - Geografia mediului (licenţă)

# Ştiinta mediului - Evaluarea integrată a stării mediului (master)

Articole recente (indexate ISI)

# 2012 - prezent: IF cumulat: > 30

Carti recent publicate:

# 2010 - prezent, peste 14 cărţi/capitole

Centre Cercetare:

# 2 centre cercetare în structura departamentului

# colaboratori la 2 centru cercetare

Granturi cercetare:

# 2 granturi internaţionale în derulare

# 7 granturi naţionale în derulare

Doctoranzi:

# xx studenţi doctoranzi

Aplicaţii practice coordonate:

# xx aplicaţii licenţă

# xx aplicaţii master

Îndrumare licenţă/master:

# 16 profesori coordonatori

Geografie Regionala si Mediu

Departamentul Geografie Regională și Mediu a fost înfiinţat în 1990 sub numele de Catedra de Geografie Regională, având ca direcție de cercetare geografia regională. Prin aplicarea Legii Educației Naționale nr. 1/2010, în 2011 Catedra de Geografie Regională se transformă în Departamentul Geografie Regională și Mediu, această structură reflectând preocupărire de instruire şi cercetare ale cadrelor didactice şi cercetătorilor.

Consolidarea direcției de studiu în domeniul Știința mediului s-a realizat prin diversificarea activităților de cercetare științifică de excelență, direcționate spre evaluarea și cercetarea avansată a stării mediului.

În prezent Departamentul este alcătuit din 17 cadre didactice, 2 profesori emeriți, 12 cercetători și 2 administratori financiari. Trei cadre didactice au conducere de doctorat.

Departamentul de geografie regională si mediu are în atenţie câteva domenii de studiu relaţionate de Ştiinţele Mediului:

  • Geografia Regională: înţelegând prin aceasta geografia continentelor şi a României, părţi esenţiale în formarea bagajului de cunoştinţe geografice al studenţilor.
  • Ştiinţa Mediului - Geografia Mediului: vizează analiza integrată a mediului la scara globală, regională şi locală. Principalele direcţii abordate sunt evaluarea calităţii mediului, conservarea diversităţii biologice, biogeografie, ecologia peisajelor şi analiza geospaţială.

Departamentul Geografie Regională și Mediu organizează următoarele programe educaţionale acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:

  • Licenţă: Geografia mediului, domeniul Ştiinţa mediului
  • Licenţă: Geografia activităţilor turistice - filiala Călimăneşti, domeniul Geografie
  • Studii masterale: Evaluarea integrată a stării mediului, domeniul Ştiinţa mediului
  • Doctorat: Geografia mediului, geografie regională, ecologia peisajelor, domeniul Geografie

Departamentul de Geografie Regională și Mediu include în structură două centre de cercetare (Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact si Centrul Interdisciplinar Peisaj-Teritoriu-Sisteme Informaționale), în care sunt implicate cadre didactice, cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi și masteranzi.

Cadrele didactice şi cercetătorii derulează activităţi ştiinţifice în următoarele domenii: Planificarea mediului, Evaluarea impactului asupra mediului, Durabilitatea mediului, Ecologie umană, Conservarea diversității biologice, Biogeografie, Ecologia peisajelor, Didactica geografiei, Educație ecologică, Geografie regională.

 
Pagină actualizată la 01 Martie 2017.