Geografie Regionala si Mediu - granturi cercetare

 

În derulare:

Internationale

 1. 2011-2015: LIFE10NAT/RO/00740 Improving the conservation status for priority species and habitats in Iron Gates Wetlands, Comisia Europeana, LIFE+, Director Laurențiu Rozylowicz
 2. 2012-2015: Improved wind energy assessment based on coupled wind, terrain, and vegetation modeling (WinLand), Swiss National Science Foundation. Director Mihai Sorin Stupariu

Naţionale

 1. 2012-2015: PN II Parteneriate - Interacţiunea dinamică dintre componentele umane şi naturale bazată pe sinergia factorilor ecologici şi socio-economici în zonele cu urbanizare rapidă, UEFISCDI, Director Cristian Ioja
 2. 2011-2014: Multi-scale spatial planning for conservation: accounting for habitat dynamics and uncertainty in planning inputs, PN II Resurse umane Tinere echipe, UEFISCDI, Director Laurențiu Rozylowicz
 3. 2011-2014: Modelarea impactului asupra mediului generat de tipologiile de incompatibilitati functionale in asezarile umane, PN II Resurse umane Tinere echipe, UEFISCDI, Director Cristian Ioja
 4. 2012-2014: Elaborarea strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri în vederea realizării unei infrastructuri de informare si vizitare a SPA0071 Lunca Siretului Inferior, Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, POS Mediu, Director Cristian Ioja
 5. 2012-2015: Satellite Images Analysis for Fire Monitoring, C2-2012 STAR, ROSA, Director Mihai Bogdan
 6. 2013-2015: Monitorizarea Insulei de Caldura Urbana, in climatul actual si in perspectiva schimbarilor climatice, C2-2013 STAR, ROSA, Director Ionuț Șandric
 7. Planul intern de cercetare științifică al Departamentului Geografie Regională și Mediu 2011-2015

Încheiate recent:

Internaționale

 1. 2005-2009: LIFE05NAT/RO/000170 „Enhancement of large carnivore protection in Vrancea county”, Comisia Europeana, LIFE III, Director Laurențiu Rozylowicz
 2. 2008-2009: Securing the future of Hermann tortoise (Testudo hermanni subsp. boettgeri) in SW Romania, Booster Rufford Small Grant, Rufford Small Grants for Nature Conservation, Marea Britanie, Grant holder Laurențiu Rozylowicz
 3. 2005-2010: LIFE05NAT/RO/000155, Ecological Restoration of the Lower Prut Floodplain Natural Park, Comisia Europeana, LIFE III,Director Marius Matache
 4. 2002-2005: LIFE02NAT/RO/8576, „In situ conservation of large carnivores in Vrancea County”, Comisia Europeana, LIFE III, Director Laurențiu Rozylowicz
 5. 2006-2007: The Hermann tortoises – preserving the flagship specie for south-west Romania, Rufford Small Grant 47.02.06, Rufford Small Grants for Nature Conservation, Marea Britanie, Grant holder Laurențiu Rozylowicz
 6. 2004-2005: The Hermann tortoise from Romania – status, threats and conservation actions, Rufford Small Grant 160.04.04, Rufford Small Grants for Nature Conservation, Marea Britanie, Grant holder Laurențiu Rozylowicz
 7. 2000-2005: LIFE00NAT/RO/7171, Iron Gates Natural Park – habitat conservation and management, Comisia Europeana, LIFE III, Director Maria Pătroescu

 Naționale

 1. 2009-2011, Development and implementation of an algorithm for landscape assessment and prognosis. Application to the mountainous and subcarpathian sector of the Prahova Valley, PN – II Idei Proiecte de cercetare exploratorie CNCSIS, Director Ileana Pătru Stupariu
 2. 2008-2011, Managementul mediului în spaţiile rezidenţiale urbane în contextul schimbărilor climatice actuale, ANCS, PN II Parteneriate, Director Cristian Ioja
 3. 2008-2011: Metodologia evaluării integrate a calității mediului în spațiile rezidențiale din zonele metropolitane, PN – II Idei Proiecte de cercetare exploratorie, CNCSIS, director Director Maria Pătroescu
 4. 2008-2010: Educaţie civică pentru colectarea selectivă a deşeurilor în campusurile universitare, ANCS, PN II – Parteneriate, dDirectorMaria Pătroescu
 5. 2008-2010: Cuantificarea bioacumulării xenobioticilor în lanțuri trofice aparținând zonelor umede, ANCS, PN II – Parteneriate, Director Marius Matache
 6. 2007-2008: Monitorizarea integrată a suprafețelor oxigenante urbane. Studiu de caz spațiile verzi, CNCSIS, Proiect At, Director Cristian Iojă
 7. 2007-2008: Evaluarea impactului indus de gestionarea durabilă a deșeurilor asupra stării de sanogeneză a mediului și a peisajelor. Studiu de caz zona metropolitană a municipiului București, CNCSIS, dDirector Maria Pătroescu
 8. 2006-2008, Sustainable management of Subcarpathian landscapes: prioritizing methods and means, IDEI, CNCSIS, Director Ileana Pătru Stupariu
 9. 2005-2008: Evaluarea integrată a impactului factorilor antropici asupra calității apei din bazinul inferior al râului Argeş pentru reconstrucţie ecologică, ANCS, Programul CEEX, Director Cristian Ioja

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Ianuarie 2014.