Bine ati venit la Departamentul:
Electricitate, Corp Solid si Biofizică

Departamentul de Electricitate, Corp Solid si Biofizică are în componenta sa cinci colective, şi anume: Biofizică, Corp Solid,  Electricitate, Electronică şi Metrologie.

Cadrele didactice din aceste cinci colective desfăşoară atât activități didactice, cât şi de cercetare. Pe plan didactic, Departamentul acoperă cursurile generale de Electricitate şi magnetism, Electricitate şi electrotehnică şi Dispozitive şi circuite electronice, pentru trunchiul comun de pregătire generală a studenţilor pe parcursul primelor trei ani de studiu de la toate specializările din facultate. Departamentului îi revin, de asemenea, pachetele de cursuri opţionale de la anii terminali ai direcţiilor de specializare în: Biofizică, Corp Solid, Fizică electronică şi Metrologie. Departamentul organizează şi coordonează patru direcţii de masterat :

 1. Biofizica si Fizica Medicala
 2. Materiale avansate si nanostructuri pentru electronica si optoelectronica
 3. Fizica electronica si metrologie
 4. Fizica informatică

Pentru detalii consultati pagina dedicata.

De asemenea, în cadrul oferit de programul european ERASMUS, studenţii şi cadrele didactice beneficiază de mobilităţi, pe diferite durate, destinate colaborării ştiinţifice cu laboratoare de prestigiu din străinătate.

Pe plan ştiinţific, activitatea membrilor catedrei se desfăşoară urmărind direcţiile principale ale cercetării contemporane, cum ar fi:

 • Fotobiofizică şi biofizică moleculară
 • Neurobiofizică şi reţele neuronale artificiale
 • Imagistică medicală
 • Laseri şi aplicaţii
 • Maseri şi aplicaţii
 • Microunde şi aplicaţii
 • Electronică nanometrică
 • Proprietăţile electrofizice ale straturilor subţiri semiconductoare, bazate pe compuşi organici şi anorganici
 • Conversia energiei solare în energie electrică
 • Modelare asistată de calculator
 • Ioni stocaţi
 • Defectoscopie nedistructivă
 • Etaloane metrologice

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice s-au concretizat în numeroase lucrări originale, publicate în reviste cu factor de impact, din străinătate, sau în reviste cu referenţi din ţară, în comunicări la conferinţe internaţionale sau naţionale, în teze de doctorat susţinute în străinătate sau în ţară.

Membrii onorifici

- Profesor Dr. Victor GHEORGHE
- Profesor Dr. Valeriu RUXANDRA 
Profesor Dr. Nicolae MARINESCU 
Conferenţiar Dr. Minola R. LEONOVICI 
- Profesor Dr. Grigore TURCU
Profesor Dr. Horia ALEXANDRU 
Profesor Dr. Ion CAPLANUS 

Medical Physics & Biophysics - University of Bucharest

Undergraduate, graduate, MSc, PhD, and post-doctoral courses in Biophysics and Medical Physics at the University of Bucharest, Faculty of Physics.

An ineluctable brief and personally biased presentation of the challenge posed by the top interdisciplinary science domain ever: NEUROSCIENCE!

Electric charge sniffer

 • Electric charge sniffer : Mihai P. Dinca, Charge sniffer for electrostatics demonstrations, American Journal of Physics, Volume 79, Issue 2, pp. 217-221 (2011).

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Strada Atomiştilor Nr. 405, CP MG - 11, RO – 077125, Platforma de Fizică Măgurele
Tel: +4 021 457 4949
Email: doina.gazdaru@gmail.com
web: fpce4.fizica.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Fizică.

Conducere

Director:  Prof. Dr. Aurel POPESCU
Director adjunct:  Conf. Dr. Adrian DAFINEI
Secretar:  Lect. Dr. Florin STANCULESCU
Pagină actualizată la 19 Septembrie 2013.