Anale UB - Limbi si Literaturi Străine

Analele Universitatii Bucuresti. Limbi si Literaturi Străine este o revistă stiintifică bianuală care publică articole pe teme diverse: lingvistică, literatură, studii culturale, traductologie.

“The Annals of the University of Bucharest”, Foreign Languages and Literatures

“The Annals of the University of Bucharest”, Foreign Languages and Literatures is a biannual scientific journal which covers a broad range of topics in linguistics, literature, cultural studies, translation studies.

ISSN: 1220 - 0263

Commenced publication: 1952

 

 

Contact

Conf. dr. Ruxandra Vișan,
Lect. dr. Sabina Popârlan 

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine (Universitatea din Bucuresti)

Str. Pitar Mos 7-13, sector 1, cod 010451, Bucuresti, România

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 08 Noiembrie 2017.